Τι είναι και τι κάνει ακριβώς η DMARC (Domain – based Message Authentication, Reporting & Conformance) εγγραφή;

H DMARC εγγραφή, η οποία σημαίνει “Domain – based Message Authentication, Reporting & Conformance” (Έλεγχος ταυτότητας μηνύματος, αναφοράς και συμμόρφωσης βάσει μηνυμάτων), είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας μέσω email. Βασίζεται στα ευρέως χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα SPF και DKIM, προσθέτοντας σύνδεση στο domain του αποστολέα (“From:”), βελτιώνοντας την προστασία του domain από ψευδές μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam).

Η DMARC πολιτική επιτρέπει σε έναν αποστολέα να δηλώσει ότι τα μηνύματά του προστατεύονται από το SPF ή / και το DKIM και λέει στον παραλήπτη τι πρέπει να κάνει εάν δεν περάσει καμία από αυτές τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας. Το DMARC καταργεί την εικασία από το χειρισμό αυτών των αποτυχημένων μηνυμάτων από τον παραλήπτη, περιορίζοντας ή εξαλείφοντας την έκθεση του χρήστη σε ανεπιθύμητα και επιβλαβή email. Το DMARC επίσης δίνει την δυνατότητα στον παραλήπτη του email να αναφέρει στον αποστολέα ότι τα email πέρασαν ή απέτυχαν την αξιολόγηση DMARC.

 

Πηγή: https://www.papaki.com/support/kb/article/dmarc-records-1924.html