Τι είναι το CDN (Content Delivery Network) και πως λειτουργεί;

To CDN (Content Delivery Network) είναι ένα δίκτυο διακομιστών που συνδέεται μαζί με το στόχο της παροχής περιεχομένου όσο το δυνατόν ταχύτερα, φθηνότερα, αξιόπιστα και ασφαλέστερα.

Προκειμένου να βελτιωθεί η ταχύτητα και η συνδεσιμότητα, ένα CDN δίκτυο θα τοποθετήσει διακομιστές στα σημεία ανταλλαγής μεταξύ διαφορετικών δικτύων. Αυτά τα σημεία ανταλλαγής μέσω Internet (IXPs) είναι οι κύριες θέσεις όπου συνδέονται διάφοροι πάροχοι διαδικτύου προκειμένου να παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση στην κίνηση που προέρχεται από τα διαφορετικά δίκτυά τους.

Με τη σύνδεση σε αυτές τις θέσεις υψηλής ταχύτητας και υψηλής διασύνδεσης, ένας πάροχος CDN είναι σε θέση να μειώσει το κόστος και τους χρόνους διέλευσης σε υψηλής ταχύτητας παράδοσης δεδομένων.

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του CDN δικτύου;

Αν και τα οφέλη από τη χρήση ενός CDN δικτύου ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες μιας ιδιοκτησίας διαδικτύου, τα βασικά οφέλη για τους περισσότερους χρήστες μπορούν να αναλυθούν σε 4 διαφορετικά στοιχεία:

  • Βελτίωση της ταχύτητας φόρτωσης των ιστοτόπων (website). Με τη διανομή περιεχομένου πιο κοντά στους επισκέπτες της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας έναν κοντινό διακομιστή CDN (μεταξύ άλλων βελτιστοποιήσεων), οι επισκέπτες έχουν ταχύτερους χρόνους φόρτωσης σελίδων. Καθώς οι επισκέπτες είναι πιο απαιτητικοί και κάνουν κλικ σε ιστότοπους που φορτώνουν πιο γρήγορα παρά σε ιστοτόπους αργής φόρτωσης, ένα CDN δίκτυο μπορεί να μειώσει τα ποσοστά εγκατάλειψης και να αυξήσει τον χρόνο που ξοδεύουν οι χρήστες στον ιστότοπο. Με άλλα λόγια, ένα γρηγορότερο website σημαίνει ότι περισσότεροι επισκέπτες θα το επισκεφθούν και θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν το εγκαταλείψουν.
  • Μείωση του κόστους bandwidth.Το κόστος κατανάλωσης bandwidth για τη φιλοξενία ιστοσελίδων αποτελεί πρωταρχικό κόστος για τους ιστοτόπους. Μέσω της προσωρινής αποθήκευσης και άλλων βελτιστοποιήσεων, τα CDNs δίκτυα είναι σε θέση να μειώσουν την ποσότητα δεδομένων που πρέπει να παρέχει ένας διακομιστής προέλευσης, μειώνοντας έτσι το κόστος φιλοξενίας για τους κατόχους των ιστότοπων.
  • Αύξηση της διαθεσιμότητας περιεχομένου και των πλεονασμάτων.Μεγάλα ποσά αποτυχίας κυκλοφορίας ή υλικού μπορούν να διακόψουν την κανονική λειτουργία του ιστότοπου. Χάρη στον κατανεμημένο χαρακτήρα τους, ένα CDN δίκτυο μπορεί να χειριστεί περισσότερη επισκεψιμότητα και να αντέξει την αποτυχία του υλικού καλύτερα από πολλούς άλλους ευρέως γνωστούς διακομιστές προέλευσης.
  • Βελτίωση της ασφάλειας ιστότοπου– Ένα CDN δίκτυο μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια παρέχοντας μετριασμό του DDoS, βελτιώσεις στα πιστοποιητικά ασφαλείας και άλλες βελτιστοποιήσεις.

 

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network